Instal·lació del KIT SOLAR per injectar corrent a la xarxa elèctrica

Instal·lació del KIT SOLAR per injectar corrent a la xarxa elèctrica i explicació als alumnes de l’Escola Pública de Calders.

Durant els dies 11-15 de juny es va dur a terme la instal·lació del KIT SOLAR per injectar corrent a la xarxa elèctrica a l’Escola Pública de Calders.

Sota la direcció de Jordi Fígols, els alumnes de l’Escola Agrària de Manresa que han realitzat els treballs han estat:

 • Andreu Olivera Jiménez.
 • Antonio Agudo Guerrero.
 • Carles Serra Pla.
 • Damià Vendrell Roca.
 • Joaquim Pareja Gibert.

L’assessorament per la seguretat dels treballadors ha estat realitzada per Joan Gibert, expert en  cordes d’escalada, nusos, mosquetons, reversos, etc..(a finals d’aquesta setmana se’n va a pujar el Kilimanjaro, des d’aquí li desitgem bona sort).

En els treballs d’instal·lació s’ha pogut constatar que l’estructura de suport preparada per l’Àngel, el ferrer de Calders, ha estat una magnifica obra.

Segueixen algunes fotos de com ha quedat el sistema.

Els mòduls solars:

L’inversor:

I el mesurador d’energia injectada a la xarxa elèctrica:

El dissabte dia 16 de juny ha estat l’estreno, és a dir el primer dia de funcionament del KIT SOLAR.

El dia 19 de juny s’ha explicat als alumnes dels cursos superiors els principis bàsics d’aquests sistemes per obtenir energia de fonts reciclables, i també se’ls hi ha mostrat i explicat el sistema instal·lat. Cal dir que ha sigut profitós per a tothom, dons els joves alumnes s’han mostrat interessats i fins i tot han realitzat preguntes que als professors els hi ha costat de contestar, com p.e., si aquesta tecnologia és tan bona com sembla, perquè no s’aplica mes.

 

Preparacio instal·lació sistema per injectar corrent a la xarxa

TECSOL24H ha signat un conveni “SOC” amb l’Ajuntament de Manresa per tal de que els alumnes d’un curs de fotovoltaica de la Escola Agrària de Manresa puguin procedir a la instal·lació del Sistema per injectar corrent a la xarxa a la Escola Publica de Calders.

Avui aquests alumnes han visitat la escola i els locals del ferrer on s’ha preparat la infraestructura que suportarà les plaques solars.

Tot esta a punt dons perquè durant la propera setmana es procedeixi a la instal·lació del sistema a la Escola Publica de Calders.

També s’ha planificat donar una xerrada als alumnes de la Escola sobre el sistema que s’instal·larà, i sobre l’aprofitament de les fonts naturals d’energia i el estalvi energètic en general.

 

Canvi ubicació de les plaques solars a l’Escola Municipal de Calders

El lloc escollit inicialment s’ha mostrat no escaient, dons en algun cas podia limitar el pas.

S’ha cercat dons un altra lloc que tingues una bona orientació al sol.

El lloc triat ha estat la cantonada sud oest, sobre l’aleró:

En Jordi Figuls ha dissenyat una nova estructura pel suport de les plaques solars:

 

 

Mesura consum mínim sense activitat i consum de llum d’un a aula

S’han pres mesures del consum mínim de electricitat en un dia festiu.

S’ha obtingut un consum mínim aproximat de 2 KWh.

Aquest valor tant alt ve donat pel us continuat d’una depuradora (24×7).

Sembla clar dons que pel que fa l’abast del projecte en cap moment es normal que es generi més electricitat que el consum mínim.

Pel que fa al consum de llum d’una aula (12 fluorescents) s’ha mesurat 1 KWh de consum.

Substituint aquests fluorescents convencionals per fluorescents a leds es preveu reduir el consum a la meitat.

En termes econòmics això vol dir:

Estalvi en la factura de la llum (en un mes):

 • 0,5 KWh x 160 hores = 80 KWh hora al mes
 • 80 KWh al mes x 0,20 € = 16 € al mes de estalvi

Retorn de la inversió:

 • Cost adquisició: 12 fluorescents de 1,50 m x 40 € = 480 €
 • 480 € / 16 € estalvi al mes = 30 mesos

Reunió amb Enric Naya de ESHIA

Aquest mati hem explicat a l’Enric els objectius del projecte. ESHIA és proveïdor de diferents components que encaixen bé amb el que es vol dur a terme, p.e., inversor de xarxa (SINEO-1K25), plaques solars a mida, LUXIA RED (farola per connexió a xarxa i estalvi), i altres. L’Enric havia treballat anteriorment en la distribució del SOLADIN a Espanya, i coneix bé els sistemes per injectar corrent a xarxa. Ha ofert la seva ajuda pel desenvolupament del projecte i per suposat que voldria tenir l’oportunitat de fer oferta com a proveïdor cas de què a la vista dels resultats l’Ajuntament de Calders vulgues utilitzar alguns dels sistemes d’Estalvi Energètic estudiats i provats.

Anàlisi consum actual i objectiu del projecte

S’han analitzat les factures del consum de llum de la Escola, i s’ha obtingut que en els dos últims anys el consum mitja al mes es superior a 2000 KWh i 500 EUR.

Com objectiu del projecte es fixa produir 81 KWh al mes i reduir la factura de la llum en un 10% (injectar corrent a la xarxa Eléctrica i canvi de il·luminació convencional per il·luminació a leds).

Activitats 1era setmana de març

Primera setmana de març de 2012

S’han realitzat les següents activitats:

Jordi Figuls I altres col·laboradors de la Escola Agrària de Manresa han fet el disseny de KIT Solar per injectar corrent a la xarxa elèctrica a instal·lar en la Escola Municipal de Calders. Segueixen figures esquemes conceptual i tècnic.

 • Esquemes conceptual i tècnic

S’han adquirit els següents components:

 • Un inversor Soladin 600
 • Tres mòduls fotovoltaics policristal·lins REC 225 Wp

S’ha estudiat la ubicació del KIT solar per injectar corrent a la xarxa elèctrica a l’Escola i s’ha analitzat la orientació i les ombres de les plaques solars a instal·lar. Segueixen algunes fotos.